Geografski krožek

DEJAVNOSTI GEOGRAFSKEGA KROŽKA V TREH SKLOPIH:

  1. 
  1. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE (jeseni)
  2. RAZISKOVANJE ZAKLADOV SLOVENIJE IN SVETA (februar – maj)
  3. POPOLDANSKE EKSKURZIJE Z VLAKOM (marec – april)

Novo: POPOLDANSKE GEOGRAFSKE EKSKURZIJE Z VLAKOM (vzemi prijavnice v šoli)

V spomladanskem obdobju bodo za učence sedmih, osmih in devetih razredov organizirane tri popoldanske geografske ekskurzije. Učenci bodo spoznavali znamenitosti manjših slovenskih mest. V primeru večjega števila prijav, imajo prednost nadarjeni učenci.

Odhod iz šole bo po kosilu (dogovor z učiteljem). Učenci lahko šolske torbe pustijo v šoli. S seboj naj imajo manjši nahrbtnik s pijačo, malico in gotovino, ki jo potrebujejo za plačilo povratne vozovnice na vlaku. Pri ceni vozovnic je kalkuliran popust za šolske skupine. Stroški ogledov in vstopnin muzejev in drugih inštitucij bodo poravnani iz šolskega sklada.

Učitelja spremljevalca bosta skupino učencev pospremila od šole do vstopne železniške postaje LJUBLJANA RAKOVNIK, kjer bodo skupaj vstopili na vlak. Celotna ekskurzija poteka vodeno (ni dovoljeno prosto sprehajanje po vlaku ali na območju obiskanega mesta). Skupina učencev se vrne na glavno železniško postajo LJUBLJANA ali postajo LJUBLJANA RAKOVNIK. Starši v prijavnici določite način učenčevega odhoda domov (sam, javni prevoz LPP, spremstvo staršev, spremstvo druge osebe).

Geografija je kul, ker je uporabna in vsakdan aktualna.