9. razred

V SEPTEMBRU:

 1. SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE (lega, večje naravne enote, zgodovinski oris, umestitev države v svetovne organizacije …).
 2. NARAVNE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE:
  • RELIEF (OSNOVNE RELIEFNE ZNAČILNOSTI, NASTANEK POVRŠJA)
  • KAMNINSKA ZGRADBA
  • PODNEBJE (PODNEBNI DEJAVNIKI, PODNEBNI TIPI, KLIMOGRAMI)
  • VODOVJE
  • RASLINSTVO
  • ŽIVALSTVO
  • PRSTI

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE (prijave od 15. septembra naprej, začetek priprav v zadnjem tednu septembra).

Geografija je kul, ker je uporabna in vsakdan aktualna.